Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów Grundgesetze der Arithmethik (1893-1903)
PDF

Słowa kluczowe

Gottlob Frege
prawda
logika
wartości logiczne
myśl
logicyzm

Abstrakt

GABRIELA BESLER

GOTTLOB FREGE O PRAWDZIE W OKRESIE WYDAWANIA DWÓCH TOMÓW GRUNDGESETZE DER ARITHMETIK (1893–1903)

ST R E S Z C Z E N I E: W latach 1893 i 1903 ukazały się dwa tomy najważniejszego dzieła Fregego Grundegezte der Arithmetik. Ten okres można nazwać „szczytem logicyzmu” Fregego. Chociaż temat prawdy w logiczno-filozoficznej twórczości Fregego był podejmowany wielokrotnie, to brakuje pozycji skupiającej się na badaniu poglądów w tym okresie. Dotyczy to w szczególności literatury polskiej. Moim zadaniem jest zebranie i uporządkowanie wszystkich wypowiedzi Fregego na temat prawdy w okresie wydawania wspomnianych tomów. Realizując to zadanie, badam użycie tego pojęcia w pierwszym tomie Grundegezte der Arithmetik oraz w niepublikowanym tekście Logik. Podejmuję zagadnienie funkcjonowania tego terminu w szczególnych kontekstach: antynomii, geometrii i wyrażania ogólności. Na koniec zasygnalizuję kwestię sposobu rozumienia późniejszych wypowiedzi Fregego na temat prawdy.

Gabriela Besler

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Filozofii

E-mail: gabriela.besler@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1843-5198

 

PDF