Tom 32 Nr 2 (2018): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Aktualny numer Studiów Semiotycznych jest w całości poświęcony filozoficznej problematyce podstaw matematyki, w tym kwestii denotacji terminów matematycznych, natury prawdy matematycznej i rozstrzygalności problemów matematycznych. Punktami odniesienia większości artykułów są twierdzenia limitacyjne Kurta Gödla.

Publikacja została sfinansowana ze środków na badania statutowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pełny numer
PDF