Informacje dla autorów
Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością stron O czasopiśmie, Instrukcja dla autorów i Etyka publikacyjna.
 
Zakres tematyczny i forma artykułów:
 
Na łamach Studiów Semiotycznych publikowane są teksty w języku polskim i angielskim z pogranicza filozofii i semiotyki. W szczególności przyjmujemy prace badawcze z zakresu:
 
– filozofii języka,
– ogólnej teorii znaku,
– zastosowań metod semantycznych w filozofii,
– filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki, psycholingwistyki oraz kognitywistyki,
– semiotycznych aspektów filozofii umysłu,
– analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej,
– historii idei semiotycznych i logicznych.
 
Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje i przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
Począwszy od tomu XXX (2016), wszystkie przyjęte przez Redakcję artykuły są zamieszczane w Studiach Semiotycznych w wersjach papierowej i elektronicznej. Niektóre z tekstów  polskojęzycznych są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne—English Supplement.