Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres e-mail: studiasemiotyczne@pts.edu.pl

Forma plików i standard edytorski:
Prosimy o nadsyłanie prac w dwóch plikach, w formacie  typu Word (DOC, DOCX lub RTF) i w formacie PDF. W pliku typu Word powinna  znaleźć się kompletna wersja artykułu, notka o autorze (imię i nazwisko, e-mail,  tytuł, stopień naukowy, stanowisko oraz adres instytucji, w której autor jest  afiliowany) oraz – jeśli tekst jest artykułem badawczym – streszczenie w języku  angielskim (maksymalnie 150 słów) i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim  (5-8). W pliku PDF należy wyciąć dane umożliwiające identyfikację autora.  
 
Pozostałe wymogi edytorskie (obowiązujące w końcowej  wersji tekstu) są następujące:
 
Czcionka:
tekst zasadniczy: 12 pkt, odstęp 1,5; przypisy: 10 pkt, odstęp 1,5
 
Motta:
justowane do prawej, kursywą, 10 pkt.
 
Tytuły i śródtytuły:
Czcionka WERSALIK, justowanie do środka
 
Cytaty:
wewnątrz tekstu czcionką normalną i w znakach cudzysłowu; większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.
 
Odniesienia bibliograficzne:
(Iksiński, 2014), (Iksiński, 2014, s. 44), (Iksiński, 2015b), (Iksiński, Ygrekowski, 1999) itp.
 
Bibliografia:
Iksiński, J. (1988). Semantyka a ontologia, Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Gavagai.
 
Iksiński, J. (1989). Semantyka i ontologia w “Kratylosie”  Platona. W: P. Ygrekowski (red.), Semiotyka i ontologia w filozofii  starożytnej (s. 33–66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Gavagai.
 
Iksiński, J. (1998). Czy realizm pojęciowy jest składnikiem kompetencji językowej? Studia Semantica33(1), 22–44.
 
Prosimy o przysyłanie tekstów na adres e-mail: studiasemiotyczne@pts.edu.pl
 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane osobowe i adresy e-mail są wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych Redakcji.