Tom 28 (2015): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

"Pierwsze swoje seminaria semiotyczne ogłosiłem w roku akademickim 1961–1962, po uzyskaniu habilitacji. Po kilku latach, w połowie lat sześćdziesiątych, zacząłem przemyśliwać nad przyszłym wydawnictwem semiotycznym. Moje zatem rozstanie ze Studiami Semiotycznymi następuje po okresie pół wieku, a to okres dostatecznie długi, by narodziło się we mnie przywiązanie do uprawianego pola, więc żegnam się z nim nie bez żalu."

Warszawa, listopad 2015. Jerzy Pelc

Pełny numer
PDF

Rozprawy

Cezary Cieśliński
51-62
Paradoksy Barbary Stanosz
PDF
Paradoxes of Barbara Stanosz
PDF (English)
Stanisław Krajewski
63-88
Andrzej Grzegorczyk (1922–2014)
PDF
Andrzej Grzegorczyk (1922–2014)
PDF (English)
Jerzy Pelc
89-98
Edward Stankiewicz: (ur. w Warszawie 17 XI 1920 r., zm. w New Haven 31 I 2013 r.)
PDF
Bogusław Wolniewicz
99-106
Piotr Geach (1916–2013)
PDF
Jerzy Pelc
107-119
Dwa pojęcia komunikacji
PDF
Janusz Maciaszek
121-144
Filozoficzne tło Donalda Davidsona semantyki języka naturalnego
PDF
Jacek Wawer
145-172
Jak przygodne i jak a priori są przygodne prawdy a priori?
PDF
How Contingent and How a Priori Are Contingent a Priori Truths?
PDF (English)
Katarzyna Budzyńska, Chris Reed
173-193
Znaki dyskursywne jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych
PDF
Olena Yaskorska, Katarzyna Budzyńska, Marcin Koszowy
195-228
Różnorodność dialogowych procesów poznawczych
PDF
The Diversity of Cognitive Processes in a Dialogue
PDF (English)
Michał Roman Węsierski
229-251
Efekt Hermesa. Studium analityczne z semiotyki teoretycznej
PDF
The Hermes Effect. An Analytical Study in Theoretical Semiotics
PDF (English)
Michał Roman Węsierski
253-281
Semiozyczne własności wypowiedzi a adekwatność, efektywność i poprawność komunikacji w dobie rewolucji internetowej Web 2.0
PDF
Zygmunt Saloni
283-301
Terminy (użycie precyzyjne a użycie potoczne) – o wyrazie tiret i wyrazach zbliżonych
PDF
Magdalena Zawisławska
303-318
O problemach z koreferencją
PDF
Andrzej Zaporowski
319-334
Słownik a plastyczność świata. Studium społeczno-humanistyczne
PDF
Sylwester Orzechowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
335-369
Problem „zmiany modalności” w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych
PDF
The Problem Of “Modality Transition” In Gestural Primacy Hypotheses In Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses
PDF (English)
Wiesław Walentukiewicz
371-385
Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?
PDF
Do Children Commit Categorizing Errors While Using Proper Names?
PDF (English)
Wiesław Walentukiewicz
387-401
Pojęcia podstawowe dla odniesień imion własnych
PDF