Barbara Stanosz (ur. w Warszawie 8 stycznia 1935 r., zm. w Warszawie 7 czerwca 2014 r.)

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxviii.03

Gdyby nastał zwyczaj umieszczania słów kluczowych w życiorysach, Jej osobę i życie mogłyby określić: „buntownicza niezależność”, „bojowość”, „odwaga”, „zracjonalizowany radykalizm” i „lakonizm”. Klemens Szaniawski żartował, że Barbara pisze wyłącznie zwięzłe streszczenia swych własnych rozpraw: traktowała to jako komplement; i słusznie. Wspominała te słowa z nie ukrywaną satysfakcją. Niekiedy zwięzłość Jej wypowiedzi działa nieomal hipnotycznie ...

PDF (Polski)