Od redaktora numeru

Abstrakt

Niniejszy numer „Studiów Semiotycznych” jest w całości poświęcony filozoficznej problematyce podstaw matematyki. Podjęte tematy dotyczą w szczególności kwestii natury przedmiotowego odniesienia terminów matematycznych, prawdy matematycznej i rozstrzygalności problemów matematycznych. Punktem odniesienia zdecydowanej większości rozpraw i esejów są znane twierdzenia limitacyjne Kurta Gödla.

PDF

Bibliografia

orem ipsum

Lorem ipsum