Od redakcji

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxx1.01

Niniejsze wydanie Studiów Semiotycznych jest pierwszym owocem procesu przekształcania czasopisma w zespołowo redagowany periodyk, ukazujący się jednocześnie drukiem i w Internecie. Podobnie jak wiele wcześniejszych tomów Studiów obecny numer zawiera artykuły badawcze z zakresu analitycznej filozofii języka (Janusza Maciaszka i Marii Matuszkiewicz) oraz zastosowań metod semantycznych w filozofii (Adama Nowaczyka i Pawła Grabarczyka). Numer zawiera także sprawozdanie z konferencji (Joanny Odrowąż-Sypniewskiej) oraz – zgodnie z piękną tradycją Studiów sięgającą lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku – wspomnienia o filozofach (Idy Kurcz o Jerzym Bobryku i Jana Woleńskiego o Jaakko Hintikce).

PDF (Polski)