Znaczenie jako narzędzie

Abstract

Mam nadzieję, że tych parę uwag historycznych i garść przykładów, jeśli nie przekonały czytelnika, to przynajmniej powstrzymają go przed zdecydowanie nieprzychylnym przyjęciem tego, co nazwałbym podejściem instrumentalnym do problemów semiotyki. A że nie tylko znaczenie skłonny jestem uważać za narzędzie, ale i inne pojęcia tej nauki, przeto myślę, że rozważania te mają szersze zastosowanie. I dlatego, tak jak w innym miejscu starałem się pozyskać zwolenników dla funkcjonalnego punktu widzenia, obecnie pozwalam sobie zachęcić do instrumentalnego spojrzenia na analizę języka naturalnego.

PDF (Polski)