Dwa pojęcia komunikacji

Abstrakt

W tytule tego rozdziału sąsiadują „kognitywistyka” i „semiotyka teoretyczna”. Nie przeciwstawiam ich sobie, co powinno być jasne dla każdego, kto dostrzeże, iż semiotykę teoretyczną traktuję jako nauki o poznaniu i komunikacji. Kognitywistyka jest dzisiaj modna ...

PDF