Od wydawcy

Abstract

Na kartach pierwszego tomu Studiów Semiotycznych spotykają się autorzy trzech pokoleń. Władysław Tatarkiewicz i Jerzy Kuryłowicz znajdą tu zarówno artykuły swych uczniów, jak uczniów swych uczniów. Obok sławnych na świecie nazwisk oraz członków Akademii i doktorów honoris causa widnieją tu nieznane jeszcze lub mało znane nazwiska młodych badaczy. Rozprawy, które złożyły się na ten tom, można by podzielić na trzy grupy. Pierwszą, jednoelementową, stanowi Władysława Tatarkiewicza "Sztuka i język: dwa wieloznaczne wyrazy". Jest to przykład analizy z zakresu semiotyki filozoficznej. Do grupy drugiej należą prace z semiotyki lingwistycznej, a do trzeciej – rozprawy z zakresu semiotyki logicznej.

PDF (Polski)