Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxvii.16

Otóż każda wiedza teoretyczna rozpatruje coś w odniesieniu do swojego przedmiotu, mianowicie jego istotę, właściwości i przyczyny. Wszystko to zaś w odniesieniu do swego przedmiotu rozpatruje i logika. Rozpatruje ona bowiem istotę sylogizmu, formułując jej definicję i wyznaczając jego gatunki; własności zaś – pokazując, że dowód rodzi w kimś wiedzę, że przebiega na podstawie pierwszych zasad o charakterze koniecznym, na gruncie tego, co jest przyczyną wniosku, oraz [pokazując,] że sylogizm prawdopodobny rodzi w kimś opinię i przebiega na podstawie przesłanek wiarygodnych [...]

PDF (Polski)