Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania w tekstach naukowych

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxvii.12

[P]onieważ mówienie prawdy jest zadaniem bardzo trudnym, teksty naukowe powinny starannie informować, dokładnie i rzetelnie opisywać wyjściowe dane, przeprowadzone badania i uzyskane rezultaty. Wydaje się, że najskuteczniej dystansujemy się używając zdań, które mogą być zweryfikowane i które pozwalają czytelnikowi samemu ocenić przedstawione wnioski [...]

PDF (Polski)