Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxvii.08

Zreferowane tutaj badania mają na celu wydobycie i sklasyfikowanie wiedzy odwzorowanej w całym tym obszarze, jego charakterystykę z punktu widzenia miejsca w języku ogólnonarodowym i w terminologii naukowej oraz interpretację pewnych osobliwości, jakie dają się zauważyć we współczesnych regułach nomenklatury pierwiastków w stosunku do zasad tworzenia nazw innych typów indywiduów chemicznych.

PDF (Polski)