Argumentacja w edukacji. Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxxii1.07

Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie kierunków badań edukacyjnych w działalności Polskiej Szkoły Argumentacji (http://argdiap.pl) oraz zainicjowanie dyskusji w polskim środowisku filozoficznym i wśród nauczycieli szkolnych. Opierając się na dotychczasowej działalności Szkoły w badaniach nad edukacją i tworzeniu standardów nauczania sztuki argumentacji (część 1) oraz wątków edukacyjnych wyeksponowanych podczas XV konferencji ArgDiaP (część 2), formułujemy postulaty, które mogą stanowić część planu edukacyjnego w najbliższych latach (część 3). Realizacja tych postulatów może stanowić punkt odniesienia do realizacji długoterminowego planu tworzenia standardów nauczania sztuki argumentacji (część 4).

PDF (Polski)

References

Bex, F., Lawrence, J., Snaith, M. Reed, C.A. (2013). Implementing the Argument Web. Communications of the ACM, 56(10), 66–73.

Brożek, A., Biedrzycki, K., Bobiński, W., Dobkowska, J. (2011). Szkoła samodzielnego myślenia. Koncepcja badania umiejętności czytania, interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego, W: B. Niemierko, A.K. Szmigiel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy (s. 371–381). Kraków: PTDE.

Budzyńska, K., Araszkiewicz, M., Bogołębska, B., Cap, P., Ciecierski, T., Dębowska-Kozłowska, K., Dunin-Kęplicz, B., Dziubiński, M., Federowicz, M., Gomolińska, A., Grabowski, A., Hołówka, T., Jochemczyk, Ł., Kacprzak, M., Kawalec, P., Kielar, M., Kisielewicz, A., Koszowy, M., Kublikowski, R., Kulicki, P., Kuzio, A., Lewiński, P., Lichański, J. Z., Malinowski, J., Marciszewski, W., Nieznański, E., Pietrzak, J., Pogonowski, J., Puczyłowski, T. A., Rytel, J., Sawicka, A., Selinger, M., Skowron, A., Skulska, J., Smolak, M., Sokół, M., Sowińska, A., Stalmaszczyk, P., Stawecki, T., Stepaniuk, J., Strachocka, A., Suchoń, W., Szymanek, K., Tomczyk, J., Trypuz, R., Trzęsicki, K., Urbański, M., Wasilewska-Kamińska, E., Wieczorek, K. A., Witek, M., Wybraniec-Skardowska, U., Yaskorska, O., Załęska, M., Zdanowski, K., Żurek, T. (2014). The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation, 28(3), 267–282.

Johnson, R., Koszowy, M. (2018). Logical Culture as a Common Ground for the Lvov-Warsaw School and the Informal Logic Initiative. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 55(68), 187–229.

Szymanek, K., Budzyńska, K., Czelakowski, J., Drukier, A., Grabowski, A., Kacprzak, M., Konat, B., Koszowy, M., Lewiński, P., Łupkowski, P., Magdziak, M., Paździora, M., Pogonowski, J., Ryszka-Kurczab, M., Rytel, J., Selinger, M., Skowron, B., Trzcieniecka-Schneider, I., Urbański, M., Wieczorek, K.A., N. Żyluk, N. (2016). Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(2009), 313–330.

Reed, C., Budzyńska, K., Duthie, R., Janier, M., Konat, B., Lawrence, J., Pease, A., Snaith, M. (2017). The Argument Web: An Online Ecosystem of Tools, Systems and Services for Argumentation, Philosophy & Technology, 30(2), 137–160.

Skowron, B. (2013). Komunikat o warsztatach logiczno-krytycznych we wrocławskich liceach. Edukacja Filozoficzna, 55, 95–100.

Wasilewska-Kamińska, E. (2016). Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady. Warszawa: Wydawnictwo UW.