Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pewnego typu konstrukcji składniowych o szczególnej linearyzacji i metod ich opisu w dwóch (uważanych niekiedy za przeciwstawne) teoriach lingwistycznych oraz przedstawienie pewnej hipotezy ich powstawania. Choć są tekstowo typowe i obecne w wielu językach, tak w subkodzie mówionym, jak i pisanym, ich opis w zdyscyplinowanych gramatykach wymaga specjalnych rozwiązań. Chodzi tu o takie konstrukcje składniowe, których składniki są rozdzielone przez składnik innej konstrukcji [...]

PDF