Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja społeczna
uczenie nazw jednostkowych
uczenie nazw ogólnych
uczenie imion własnych
kategoryzacja

Abstrakt

Autor pracy uważa, że źródło dystynkcji nazwy jednostkowe/nazwy ogólne ma charakter nie kulturowy, a poznawczy i na tym gruncie stara się rozwiązać jeden ze współczesnych problemów: jak to się dzieje, że podczas uczenia się słów dziecko powszechnie stosuje strategię agresywną i nie popełnia błędów kategoryzacyjnych związanych z użyciem (pozornym) niektórych nazw jednostkowych – imion własnych (gdy wymagane jest powstrzymanie się od stosowania tej strategii). Następnie autor argumentuje, że choć dziecko w wieku dwóch lat potrafi poprawnie użyć nazwy jednostkowej, to nie jest dowód na to, że potrafi poprawnie użyć imienia własnego, jak przypuszczają psycholodzy. Dziecko musiałoby rozumieć naturę imienia własnego.

PDF