Volume XXX, 2019

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych" i na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych—English Supplement” – zadanie finansowane w ramach umowy 636/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
 
TABLE OF CONTENTS
 
The complete volume XXX
 
Piotr Wilkin
Naturalized Representations—a Useful Goal or a Useful Fiction?
pp. 5–19
 
Jacek Wawer
The Problem of Index-Initialisation in the Tempo-Modal Semantics
pp. 21–41
 
Maciej Sendłak
About the Basis for the Debate of Counterpossibles
pp. 43–59
 
Gabriela Besler
Gottlob Frege on Truth During the Period of the Two Volume Edition of Grundgesetze Der Arithmethik (1893–1903)
pp. 61–84
 
Krzysztof Wójtowicz
The Notion of Explanation in Gödel’s Philosophy of Mathematics
pp. 85–106
 
Paweł Stacewicz
Uncomputable Numbers and the Limits of Coding in Computer Science
pp. 107–126
 
Marek Lechniak, Andrzej Stefańczyk
Argumentation Strategies in Aristotle’s Theory of Rhetoric: The Apparent Enthymeme and the Refutative Enthymeme
pp. 129–150