Tom 31 Nr 1 (2017): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Semiotyka, jak zawsze podkreślał Jerzy Pelc, jest nauką o semiozie, a zatem używaniu i rozumieniu znaków. Ponieważ trudno sobie wyobrazić poznanie i komunikację bez użycia i rozumienia znaków, jest ona także nauką o poznaniu i komunikacji. Wreszcie, ponieważ wszelkie poznanie wymaga umysłów poznających, a wśród różnych narzędzi komunikacji na plan pierwszy wysuwa się język, można też uznać semiotykę za najogólniejszą naukę o umyśle i języku. Do takiego właśnie rozumienia semiotyki nawiązuje niniejszy numer Studiów Semiotycznych, który poświęcony jest wybranym zagadnieniom współczesnej filozofii języka i umysłu.

Pełny numer
PDF