Tom 30 Nr 2 (2016): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Od Redakcji, s. 5-10

Olga Poller, All the Superhero’s Names, s. 11-44

Adrian Ziółkowski, Odniesienie nazw własnych, intuicje semantyczne i filozofia eksperymentalna, s. 45-97

Filip Kawczyński, Dwa modele struktury sądu, s. 99-127

Natalia Karczewska, Wyrażenia ocenne – próba klasyfikacji, s. 129-153

Joanna Odrowąż-Sypniewska, Czy istnieją niezdaniowe akty mowy?, s. 155-183

Mateusz Łełyk, Bartosz Wcisło, Silne i słabe własności pojęcia prawdy, s. 185-206

Pełny numer
PDF

Od Redakcji

Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
5-10
Od Redakcji
PDF