Tom 30 Nr 2 (2016): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Niniejszy numer Studiów Semiotycznych poświęcony jest wybranym zagadnieniom współczesnej filozofii języka. Poza jednym wyjątkiem (Joanny Odrowąż-Sypniewskiej) wszyscy autorzy, których artykuły znajdzie Czytelnik w tym numerze, publikują swoje prace w Studiach Semiotycznych po raz pierwszy.

Pełny numer
PDF