Tom 2 Nr 1 (1971): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Jerzy Pelc, Od wydawcy, s. 5-14

Władysław Tatarkiewicz, Forma: historia jednego wyrazu i pięciu pojęć, s. 15-38

Mieczysław Wallis, Napisy w obrazach, s. 39-64

Włodzimierz Ławniczak, Uwagi o pojęciu znaku ikonicznego, s. 65-76

Izydora Dąmbska, O funkcjach semiotycznych milczenia, s. 77-88

Leszek Nowak, O pojęciu wyrażania, s. 89-98

Leon Koj, Analiza pytań. Problem terminów pierwotnych logiki pytań, s. 99-114

Witold Marciszewski, Davida Hume'a empirystyczna teoria sądu, s. 115-138

Zdzisław Najder, Zdania opisowe a wartościujące, s. 139-162

Adam Nowaczyk, Zaimki zamiast zmiennych i operatorów, s. 163-194

Barbara Stanosz, Kodeks języka naturalnego, s. 195-204

Rajmund Ohly, Niektóre aspekty semiotyczne tekstu (na przykładzie języka suahili), s. 205-228

Jerzy Pelc, O deskryptywnym użyciu wyrażeń, s. 229-246