Aspekty prawne i etyczne

Artykuły przyjęte do publikacji w Studiach Semiotycznych mogą być bez ograniczeń kopiowane, drukowane, rozpowszechniane oraz wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych, zgodnie z prawnymi regulacjami dotyczącymi formuły tak zwanego otwartego dostępu (open access). Nadesłanie tekstu do Studiów Semiotycznych oznacza zgodę Autora na te warunki.
 
Pragniemy, aby nasi Czytelnicy mieli pewność, iż autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dlatego Redakcja wdraża zasady dobrych praktyk akademickich w zakresie publikowania prac naukowych. W szczególności, Autorzy nadsyłanych tekstów powinni upewnić się, że ich prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich (Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich naruszenie). Powinni też wskazać źródła finansowania swoich badań. W związku z tym autorzy podpisują stosowne oświadczenie.