Problem „zmiany modalności” w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych
PDF

Słowa kluczowe

ewolucja języka
protojęzyk gesturalny
problem zmiany modalności języka
hipotezy multimodalne

Abstrakt

W naszym artykule omawiamy hipotezę pierwszeństwa gestów w ewolucji języka, poczynając od dyskusji na temat historycznych obrońców tego podejścia i kończąc na współczesnych argumentach, pochodzących z badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki. Oceniając siłę i słabość scenariuszy gesturalnych, wskazujemy na ich główny problem, tj. ich niezdolność wyjaśnienia przejścia z modalności głównie wizualnej do modalności głównie głosowej (tzw. problem „zmiany modalności”). Następnie dyskutujemy kilka możliwych rozwiązań tego problemu i dochodzimy do wniosku, że najbardziej zadawalającą jest perspektywa multimodalna, która zakłada, że język wyewoluował jako system, w którym modalność głosowa i wizualna były ze sobą głęboko zintegrowane już od najwcześniejszych stadiów.

PDF