Znaki dyskursywne jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie relacji między znakami dyskursywnymi i inferencyjnymi procesami poznawczymi uczestników dyskursu. Innymi słowy, interesuje nas związek między publiczną sferą struktur dialogowych i prywatną sferą inferencyjnych struktur kognitywnych. W szczególności pragniemy uchwycić, w jaki sposób zdarzenia dyskursywne typu: i mówi p; potem j pyta, dlaczego p; wtedy i mówi q, stają się manifestacją i źródłem zdarzeń kognitywnych: tego, że w umyśle i zdarzyło się, a w umyśle j ma się zdarzyć inferencja: p bo q.

PDF