Co czyni zdanie prawdziwym?
PDF

Słowa kluczowe

własność jednostkowa
własność abstrakcyjna
tropy
relacja
konkretyzacja
prawda
uprawdziwianie

Abstrakt

W artykule rozważane jest zagadnienie związku między własnościami jednostkowymi i abstrakcyjnymi w kontekście problematyki uprawdziwiania (truthmaking). Proponowane jest pewne aksjomatyczne uogólnienie pojęcia konkretyzacji własności w postaci pojęcia konkretyzacji relacji.

PDF