Jerzy Bobryk (1949–2016)

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxx1.02

Dnia 10 października br. odszedł od nas nagle prof. dr hab. Jerzy Bobryk. Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, publikował w Bibliotece Myśli Semiotycznej. Z wykształcenia był psychologiem. Pracował na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

PDF (Polski)