Silne i słabe własności pojęcia prawdy
PDF

Słowa kluczowe

aksjomatyczne teorie prawdy
arytmetyka Peana
konserwatywność
granica Tarskiego

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi przegląd niedawnych wyników, zarówno opublikowanych, jak i jeszcze czekających na publikację, dotyczących różnych pojęć słabości i siły pojęcia prawdy, a także próbę ich systematyzacji i ukazania na tle szerszego nurtu badań. Omawiamy pojęcie granicy Tarskiego oddzielającej słabe i silne teorie prawdy. Omawiamy znane twierdzenia dotyczące niekonserwatywnych rozszerzeń podstawowej kompozycyjnej teorii prawdy oraz opisujemy pewną naturalną silną teorię prawdy, którą można scharakteryzować wieloma pozornie ze sobą niezwiązanymi układami aksjomatów. Na koniec przytaczamy inne możliwe eksplikacje pojęcia „siły” aksjomatycznych teorii prawdy.

PDF