Od Redakcji

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxx2.01

Niniejszy numer „Studiów Semiotycznych” poświęcony jest wybranym zagadnieniom współczesnej filozofii języka. Poza jednym wyjątkiem (Joanny Odrowąż-Sypniewskiej) wszyscy autorzy, których artykuły znajdzie Czytelnik w tym numerze, publikują swoje prace w „Studiach Semiotycznych” po raz pierwszy. Nawiązują oni przy tym do problematyki, którą „Studia Semiotyczne” gościły na swych łamach niejeden raz. Zagadnienie nazw własnych podejmowane było m.in. w pracach Petera Thomasa Geacha (Imiona własne a nazwy ogólne, „Studia Semiotyczne” V i Nazwy a identyczność, „Studia Semiotyczne” VI) oraz Wiesława Walentukiewicza (Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?, „Studia Semiotyczne” XXVIII– XXIX) ...

PDF (Polski)