Problem aktualisty modalnego z czysto możliwymi indywiduami

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxxi1.09

Sądzimy, że świat mógłby być zupełnie inny, niż jest, nie tylko ze względu na to jak się rzeczy mają, lecz także ze względu na to, co istnieje. Nasze potoczne intuicje dopuszczają, że mogłoby istnieć coś innego niż to, co faktycznie istnieje. Pewne konkretne indywiduum, które istnieje (np. pisząca ten tekst), mogłoby nie istnieć, mógłby też istnieć ktoś inny (np. siostra bliźniaczka mojej babki po mieczu). Wydaje się, że możemy wypowiadać prawdziwe sądy dotyczące czysto możliwych indywiduów, np. to, że mogłabym mieć siostrę, która mogłaby być baletnicą, ale została bokserką. Przygodne istnienie indywiduów stanowi problem dla zwolennika aktualizmu, który uważa, że istnieje tylko świat rzeczywisty oraz indywidua go zamieszkujące. W książce Mere Possibilities Stalnaker chce pogodzić intuicję, że indywidua istnieją w sposób przygodny z aktualizmem i pokazać, jak reprezentować warunki prawdziwości zdań o czystych możliwościach na gruncie realistycznie interpretowanej semantyki światów możliwych.

PDF (Polski)

References

Adams, R. (1979), Primitive Thisness and Primitive Identity, „Journal of Philosophy” 76, s. 5–26

Adams, R. (1981), Actualism and Thisness, „Synthese” 49, s. 3–41

Black, M. (1952), The Identity of Indiscernibles, „Mind” 61, s. 153–64

Ciecierski, T. (2003), Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli, „Przegląd Filozoficzny” 45, s. 135–142

Fine, K. (2005), Necessity and Non-Existence, w: Modality and Tense: Philosophical Papers, Oxford: Oxford University Press, s. 321–354

van Fraassen, B. (1967), Meaning Relations among Predicates, „Nous”, s. 161–179

Hofwebber, T. (2005), Supervenience and Object-Dependent Properties, „Journal of Philosophy” 102, s. 1–28

Kaplan, D. (1975), How to Russell a Frege-Church, „Journal of Philosophy” 72, s.716–729

Lewis, D. (1986), On the Plurality of Worlds, New York: Basil Blackwell

Lewis, D. (1979), Attitudes de dicto and de se, „The Philosophical Review” 88, s. 513–543

McMichael, A. (1983), A Problem for Actualism About Possible Worlds, „The Philosophical Review” 92, s. 49–66

Plantinga, A. (1983), On Existentialism, „Philosophical Studies” 44, s. 1–20

Stalnaker, R. (2010), Merely Possible Propositions, w: B. Hale, A. Hoffman (eds.), Modality: Metaphysics, Logic and Epistemology, Oxford: Oxford University Press, s. 21–32

Stalnaker, R. (2012), Mere Possibilities: Metaphysical Foundations of Modal Semantics, Princeton: Princeton University Press

Williamson, T. (2001), Necessary Existents, w: A. O’Hear (ed.), Logic, Thought and Language, Cambridge: Cambridge University Press, s. 231–251