Reprezentacje znaturalizowane – użyteczny cel czy użyteczna fikcja
PDF

Słowa kluczowe

reprezentacje poznawcze
błąd reprezentacyjny
naturalizacja

Abstrakt

Jednym z kluczowych pojęć znaturalizowanej epistemologii, a także wyrastających z niej nauk kognitywistycznych jest znaturalizowane pojęcie reprezentacji poznawczej. W ramach tego znaturalizowanego pojęcia próbuje się jednolicie (dla świata ludzi oraz innych organizmów żywych) ująć pojęcie błędu reprezentacyjnego. W tekście pokazane są argumenty przeciwko adekwatności stosowania znaturalizowanego pojęcia błędu reprezentacyjnego oraz wątpliwości co do tak szerokiego programu naturalizacji zagadnień związanych z ludzką pojęciowością.

PDF