In Place of Introduction

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxxiii2.01

Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.

PDF (Polski)

References

Pelc J. (1994). Znaczenie i prawda: semioza – poznanie – interpretacja. W: J. Pelc (red.), Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne (Biblioteka Myśli Semiotycznej 26, s. 13–26). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.