Co to jest obraz? Komentarz do "Podstaw teorii znaku ikonicznego" Kazimierza Świrydowicza
PDF

Słowa kluczowe

Kazimierz Świrydowicz
znak ikoniczny
semantyka
podobieństwo
antykonwencjonalizm

Abstrakt

Na przykładzie teorii znaku ikonicznego Kazimierza Świrydowicza krytycznie omawiam teorie semantyczne dla znaków ikonicznych oparte na koncepcji podobieństwa i antykonwencjonalizmie. Przedstawiam również główne założenia, które powinna spełniać adekwatna teoria semantyczna dla znaków ikonicznych.

PDF