To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So Called General Logic
PDF

Keywords

critical thinking
the postulate of clarity
the postulate of justification
general logic
Jerzy Pelc
the Lvov-Warsaw School
the didactics of logic

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/stsen.xxxi.01

In the paper, I have presented a portrait of Jerzy Pelc as a teacher. He followed in the footsteps of Kazimierz Twardowski and his direct disciples and tried to develop his students’ skills of critical thinking and clear speaking—the basics of good work in philosophy. These skills are connected with methodological postulates of criticism and precision which were shared by all the members of the Lvov-Warsaw School. Jerzy Pelc treated these postulates also as didactic postulates arising out of the conceptions of logical culture and general logic. In my article, I have sketched a general picture of the relation between logic and didactics, I have presented the aforementioned postulates, the concepts of logical culture and general logic and its curriculum.

PDF

References

Ajdukiewicz K. (1923). Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (teoria poznania, logika, metafizyka). Lwów: Nakład K. S. Jakubowskiego.

Ajdukiewicz K. (1934). Logiczne podstawy nauczania. Warszawa: nakładem „Naszej Księgarni” sp. akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ajdukiewicz K. (1938). Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Lwów: Książnica Atlas.

Ajdukiewicz K. (1949). Zagadnienia i kierunki filozofii (Teoria poznania. Metafizyka) [Issues and Directions of Philosophy]. Warszawa: Czytelnik.

Ajdukiewicz K. (1951). Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, 1–2.

Ajdukiewicz K. (1953). Zarys logiki. Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz K. (1955). Sprawa planu prac badawczych w zakresie logiki. Studia Logica, 2.

Ajdukiewicz K. (1959/2006). Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów. In K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (vol. 2, pp. 322–331).

Ajdukiewicz K. (1965). Logika pragmatyczna [Pragmatic Logic]. Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz K. (2013). Miscellanea Kazimierza Ajdukiewicza. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 4(88), 27–121.

Czeżowski T. (1958). O kulturze logicznej. In T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne. Toruń: TN.

Ennis R. H. (1996). Critical Thinking Dispositions: Their Nature and Assessability. Informal Logic, 18(2–3), 165–182.

Jadacki J. (1994). Logika pragmatyczna. In B. Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku (pp. 13–18). Warszawa: WN PWN.

Jadacki J. (2016). Stanisław Leśniewski: geniusz logiki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Johnson R. H., Koszowy M. (2018). Logical Culture as a Common Ground for the Lvov-Warsaw School and the Informal Logic Initiative. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 55(1), 187–229.

Kotarbiński T. (1925a). Logika w sensie szkolnym a logika matematyczna [Autoreferat]. Ruch Filozoficzny, 1/2.

Kotarbiński T. (1925b/2003). Logika dla nauczycieli a logika matematyczna. Ruch Filozoficzny, 9/10.

Kotarbiński T. (1929/1990). Elementy logiki formalnej, teorii poznania i metodologii nauk. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kotarbiński T. (1936/1958). Kazimierz Twardowski. In T. Kotarbiński, Wybór pism, Vol. II: Myśli o myśleniu. Warszawa: PWN.

Kotarbiński T. (1951). Logika dla prawników. Warszawa: PWN.

Kotarbiński T. (1951a/2003). Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, 1–2, 50–67.

Kotarbiński T. (1951b/2003). Zadania swoiste logiki szkolnej. Nowa Szkoła, 2(5), 327–339.

Kotarbiński T. (1955). Kryzys logiki. Myśl Filozoficzna, 1, 223–228.

Kotarbiński T. (1956). Sprawa logiki w przededniu rozstrzygnięć. Myśl Filozoficzna, 2, 121–125.

Kotarbiński T. (1964/2003). Logika szkolna, jej problematyka i znaczenie dla pedagogiki. In F. Korniszewski (Ed.), Pedagogika na usługach szkoły (pp. 22–39). Warszawa: PZWS.

Kotarbiński T. (1967). Sprawa programu logiki dla prawników. In Dwadzieścia lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (pp. 42–46). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kotarbiński T. (1970). Logika jako szkolny przedmiot pomocniczy (ze szczególnym uwzględnieniem studiów humanistycznych). Studia Logica, 26, 99–105.

Łukasiewicz J. (1906/1961). Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny. In J. Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii (pp. 9–62). Warszawa: PWN.

Łukasiewicz J. (1925). Dlaczego nie zadowala nas logika filozoficzna? Ruch Filozoficzny, 9(1–2).

Łukasiewicz J. (1949/2009/2010). Pamiętnik (fragmenty). Rocznik Historii Filozofii Polskiej, 23, 313–380.

Pelc J. (2015). Od wydawcy. Pożegnanie ze „Studiami Semiotycznymi”. Studia Semiotyczne, 28–29, 5–30.

Pelc J. (Ed.). (2000). Język współczesnej humanistyki. Warszawa: Znak–Język–Rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Pelc J., Kobos A. (2008). Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. In Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos (vol. 3, pp. 563–604). Kraków: PAU.

Przełęcki M. (1998). The Postulate of Precision: its Sense and its Limits. In J. Woleński, K. Kijania-Placek (Eds.), The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Twardowski K. (1894/1965). O treści i przedmiocie przedstawień. In K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski K. (1901a). Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki: do użytku w seminaryach nauczycielskich i w nauce prywatnej. Lwów: Drukarnia Ludowa.

Twardowski K. (1901b/2013). O formalizmie logicznym w myśleniu [abstrakt]. In J. Jadacki, A. Brożek (Eds.), Twardowski. Myśl, mowa, czyn (vol. 1, p. 27). Kraków: Copernicus Center Press.

Twardowski K. (1920). O wykształcenie logiczne. Ruch Filozoficzny, 5(4–5).

Twardowski K. (1921). Symbolomania i pragmatofobia [Symbolomania and Pragmatophobia]. Ruch Filozoficzny, 6(2).

Twardowski K. (1926/2014). Autobiografia [5]. In J. Jadacki, A. Brożek (Eds.), Twardowski. Myśl, mowa, czyn (vol. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Witwicki W. (1919/2016). List Władysława Witwickiego do Kazimierza Twardowskiego – jesień 1919 r. In J. Jadacki (Ed.), Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (pp. 72–74). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Witwicki W. (1920/2016). List Władysława Witwickiego do Kazimierza Twardowskiego – 11 stycznia 1920 r. In J. Jadacki (Ed.), Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (pp. 76–78). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Witwicki W. (1938/1982). Kazimierz Twardowski. In A. Nowicki (Ed.), Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna.