Sposoby streszczania i odmiany streszczeń

Abstract

Zjawisko „eksplozji informacyjnej”, polegające na dysproporcji pomiędzy tempem wytwarzania przez naukę nowych informacji a tempem ich znajdywania i przyswajania przez adresatów, rodzi podwójną pilną potrzebę: udoskonalonych metod wyszukiwania informacji oraz doskonalszych metod ich przetwarzania, aby stały się przyswajalne w odpowiednio krótkim czasie. Niektóre sposoby radzenia sobie z tym problemem polegają na wykorzystywaniu najnowszych i najpotężniejszych środków technicznych, jak maszyny matematyczne, inne na eksploatowaniu form tradycyjnych, które również powinny być doskonalone, by sprostać nowym i większym potrzebom.

PDF (Polski)