O pojęciu języka prelogicznego

Abstract

Teza, iż między problematyką logicznej teorii języka a problematyką językoznawstwa zachodzą istotne różnice, jest truizmem. Wiadomo również, iż nawet problemy jednakowo formułowane w obu tych dyscyplinach bywają w nich rozwiązywane przy użyciu różnych technik badawczych, a nierzadko też z odmiennymi efektami końcowymi [...]

PDF (Polski)