Kilka uwag o postulacie jasności i pojęciu analizy językowej

Abstract

Najbardziej bodaj elementarnym postulatem, propagowanym przez szeroko pojętą logikę, jest postulat jasności. Postulat ten, choć wygłaszany przy wielu okazjach, nie doczekał się jednak, o ile mi wiadomo, gruntownej analizy. Nie pretendują do tego także niniejsze uwagi, których cel będzie zrealizowany, jeśli tylko pojęcie jasności i związane z nim pojęcie analizy językowej staną się choćby trochę bardziej jasne niż są obecnie.

Dodam jeszcze, że w niniejszym artykule będę się interesował wyłącznie kwestią jasności wypowiedzi oznajmujących, czyli zdań, nie potrącając zupełnie o problem jasności wypowiedzi innego rodzaju — normatywnych, oceniających czy pytajnych. Co zaś się tyczy pojęcia i rozmaitych typów analizy językowej, to jako materiał ilustracyjny będę wykorzystywał prace z zakresu semiotyki logicznej, gdzie rozmaite wersje analizy występują w sposób najbardziej klarowny.

PDF (Polski)