Znak — symbol — alegoria

Abstract

Zasadniczy cel, jaki pragniemy w ramach niniejszych rozważań zrealizować, posiada charakter logiczny; zamierzamy przedstawić tutaj pewną, zapewne jedną z wielu możliwych, eksplikację terminu „znak”, a następnie — już w części II — rozpatrzyć kilka jej konsekwencji należących do zakresu semiotyki sztuki. Nie będziemy zatem bezpośrednio rozstrzygali żadnych merytorycznych kwestii semiotycznych; nie będziemy bezpośrednio konstruowali określonej teorii znaku (czy choćby jej fragmentów), aby przeciwstawić ją teoriom innym, nie będziemy też opisywali rezultatów semiotycznych badań empirycznych wspartych na wybranej teorii. Spróbujemy jedynie nadać bardziej skrystalizowaną postać określonym intuicjom teoretycznym, dotyczącym głównie pojęcia znaku, eksplikując je w terminach o dokładniej sprecyzowanym znaczeniu. Oczywiście eksplikować jakieś intuicje nie znaczy to tylko: zdawać z nich sprawę, zwerbalizować je, uświadomić; znaczy to również: wyprecyzować je, wybrać pewne zawarte w nich sugestie, eliminując inne, rekonstruować.

PDF (Polski)