Studia Semiotyczne

Aktualny numer

Tom 34 Nr 1 (2020)
Opublikowano listopada 14, 2020
Humans, Machines, and Gödel

This issue of Semiotic Studies, edited by Roman Kossak and entitled "People, Machines and Gödel", contains papers devoted to the analysis of the Lucas-Penrose-Putnam argument for the non-mechanical nature of the mind. A detailed analysis and criticism of this argument can be found in Stanisław Krajewski's opening essay. The issue was created as a realization of the idea to invite mathematicians and philosophers to respond to this essay and comment on related questions.

Pełny numer
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery
Studia Semiotyczne powstały w 1970 r. z inicjatywy prof. Jerzego Pelca i były przez niego wydawane do 2015 r. jako czasopismo nieperiodyczne. Publikowali w nim między innymi: Izydora Dąmbska, Peter Thomas Geach, Jerzy Giedymin, Andrzej Grzegorczyk, Henryk Hiż, Jerzy Kalinowski, Leon Koj, Jerzy Kmita, Wiesław Kotański, Władysław Kunicki-Goldfinger, Jerzy Kuryłowicz, Wacław Mejbaum, Leszek Nowak, Chaim Perelman, Marian Przełęcki, Krzysztof Rotter, Thomas A. Sebeok, Barbara Stanosz, Władysław Tatarkiewicz i Mieczysław Wallis. W grudniu 2015 roku Studia Semiotyczne zostały przekształcone w półrocznik ukazujący się równocześnie w druku i w Internecie, w którym publikowane są artykuły z pogranicza filozofii i semiotyki. Rozprawy zgłaszane do Redakcji poddawane są tzw. potrójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (triple blind peer review) lub wypadku numerów specjalnych podwójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (double blind peer review). Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne—English Supplement. Wydawcą Studiów Semiotycznych jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus, POL-index/PBN. Czasopismo zostało objęte programem  MNiSW Wsparcie dla Czasopism Naukowych w latach 2019–2020 (20 pkt).
 
Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych związkami filozofii z problematyką znaku i języka do publikowania na łamach Studiów Semiotycznych. Mile widziane są artykuły z zakresu filozofii języka, ogólnej teorii znaku, zastosowań metod semantycznych w filozofii, filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki,  psycholingwistyki i kognitywistyki, semiotycznych aspektów filozofii umysłu, analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej, czy też historii idei semiotycznych i logicznych. Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje, polemiki oraz przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
Nasza strona na  Facebooku: https://www.facebook.com/Studia-Semiotyczne-519094184953517
 
Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.