TOM XXXII/1 - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

ARCHIWUM > DOSTĘPNE TOMY
 
Spis treści

Andrzej Biłat, Od redaktora naczelnego, s. 5  [PDF]

Kamila Dębowska-Kozłowska, Piotr Kulicki, Od redaktorów numeru, s. 7–8 [PDF]

Wojciech Suchoń, Teoria sytuacji Marka Tokarza, s. 35–51 [PDF] [Abstract]

Natalia Żyluk, Mariusz Urbański, Dorota Żelechowska, Modelowanie rozumowań abdukcyjnych: przypadek gry Takie Życie, s. 53–75 [PDF] [Abstract]

Marek Lechniak, Andrzej Stefańczyk, Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymematy pozorne i obalające, s. 77–112 [PDF] [Abstract]

Krzysztof A. Wieczorek, Ocena argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia, s. 113–138 [PDF] [Abstract]

Agnieszka Budzyńska-Daca, Martin Hinton, Topika dialogowania z wyborcami w polskich i amerykańskich finałowych debatach przedwyborczych, s. 139–159 [PDF] [Abstract]

Michał Federowicz, Marcin Koszowy, Anna Bendrat, Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Katarzyna Budzyńska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Dawid Czaczkowski, Piotr Francuz, Martin Hinton, Marcin Karpiński, Filip Kobiela, Robert Kublikowski, Szymon Makuła, Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron, Andrzej Stefańczyk, Wojciech Suchoń, Agnieszka Sułowska, Magdalena Swat-Pawlicka, Barbara Ścigała-Stiller, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Olena Yaskorska, Maria Załęska, Małgorzata  Zambrowska, Tomasz Żurek, Natalia Żyluk, Argumentacja w edukacji. Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji, s. 161–178 [PDF]

Piotr Kozak, Co to jest obraz? Komentarz do Podstaw teorii znaku ikonicznego Kazimierza Świrydowicza, s. 179–199 [PDF] [Abstract]

Kazimierz Świrydowicz, W sprawie uwag Pana Piotra Kozaka dotyczących mojej książki, s. 201–226 [PDF]
Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej 'Studiów Semiotycznych'; i na stronie internetowej 'Studiów Semiotycznych  - English Supplement' - zadanie finansowane w ramach umowy  803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego