TOM XXXI/1 - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

ARCHIWUM > DOSTĘPNE TOMY
Spis treści

Tadeusz Ciecierski, Jerzy Pelc (ur. w Warszawie 30 września 1924 r., zm. w Warszawie 2 czerwca 2017 r.),  s. 5–18 [PDF]

Od Redakcji, s. 19-22 [PDF]

Paweł Grabarczyk, Directival Theory of Meaning Resurrected, s. 23–44 [PDF] [Abstract]

Krzysztof Posłajko, Semantic Deflationism, Public Language Meaning, and Contextual Standards of Correctness, s. 45–66 [PDF] [Abstract]

Piotr Konderak, The Conscious Semiotic Mind, s. 67–89 [PDF] [Abstract]

Piotr Wilkin, Reprezentacje znaturalizowane – użyteczny cel czy użyteczna fikcja, s. 91-108 [PDF] [Abstract]

Jacek Wawer, Problem ustalania indeksu w semantyce temporalno-modalnej, s. 109–130 [PDF] [Abstract]

Maciej Sendłak, U podstaw sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe, s. 131–151 [PDF] [Abstract]

Maria Matuszkiewicz, Problem aktualisty modalnego z czysto możliwymi indywiduami (o „Mere Possibilities” Roberta Stalnakera), s. 131–151 [PDF]
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego