TOM XXVIII-XXIX - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

ARCHIWUM > DOSTĘPNE TOMY
Spis treści

Jerzy Pelc, Od wydawcy: Pożegnanie ze „Studiami Semiotycznymi”, s. 5-30  [PDF]

Jerzy Pelc, Marian Przełęcki (ur. w Katowicach 17 maja 1923 r., zm. w Otwocku 9 sierpnia 2013 r.), s. 31 [PDF]

Jerzy Pelc, Barbara Stanosz (ur. w Warszawie 8 stycznia 1935 r., zm. w Warszawie 7 czerwca 2014 r.), s. 33-40 [PDF]

Bohdan Chwedeńczuk, Barbara Stanosz – jedność badawczego umysłu, s. 41-49 [PDF]

Cezary Cieśliński, Paradoksy Barbary Stanosz, s. 51-62 [PDF]

Stanisław Krajewski, Andrzej Grzegorczyk (1922–2014), s. 63-88 [PDF]

Jerzy Pelc, Edward Stankiewicz (ur. w Warszawie 17 XI 1920 r., zm. w New Haven 31 I 2013 r.), s. 89-98 [PDF]

Bogusław Wolniewicz, Piotr Geach (1916–2013), s. 99-106 [PDF]

Jerzy Pelc, Dwa pojęcia komunikacji, s. 107-119 [PDF]

Janusz Maciaszek, Filozoficzne tło Donalda Davidsona semantyki języka naturalnego, s. 121-144 [PDF] [Abstract]

Jacek Wawer, Jak przygodne i jak a priori są przygodne prawdy a priori? , s. 145-172 [PDF] [Abstract]

Katarzyna Budzyńska, Chris Reed, Znaki dyskursywne jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych, s. 173-193 [PDF]

Olena Yaskorska, Katarzyna Budzyńska, Marcin Koszowy, Różnorodność dialogowych procesów poznawczych, s.195-228 [PDF] [Abstract]

Michał R. Węsierski, Efekt Hermesa. Studium analityczne z semiotyki teoretycznej, s 229-251 [PDF] [Abstract]

Michał R. Węsierski, Semiozyczne własności wypowiedzi a adekwatność, efektywność i poprawność komunikacji w dobie rewolucji internetowej WEB 2.0, s. 253-281 [PDF]

Zygmunt Saloni, Terminy (użycie precyzyjne a użycie potoczne) – o wyrazie tiret i wyrazach zbliżonych, s.283-301 [PDF] [Abstract]

Magdalena Zawisławska, O problemach z koreferencją, s. 303-318 [PDF] [Abstract]

Andrzej Zaporowski, Słownik a plastyczność świata. Studium społeczno-humanistyczne, s. 319-334 [PDF] [Abstract]

Sylwester Orzechowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Problem ‘zmiany modalności’w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych, s. 335-369 [PDF] [Abstract]

Wiesław Walentukiewicz, Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?, s. 371-385 [PDF] [Abstract]

Wiesław Walentukiewicz, Pojęcia podstawowe dla odniesień imion własnych, s. 387-401 [PDF] [Abstract]
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego