TOM XXVII - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

ARCHIWUM > DOSTĘPNE TOMY
Spis treści

Jerzy Pelc, Od wydawcy: "W czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego",
 s. 5-26  [PDF]

Marian Przełęcki, O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych, s. 27-35 [PDF]

Jerzy Pelc, O poczuciu nierozumienia, s. 37-43 [PDF]  

Magdalena Zawisławska, Metafora w języku naukowym – na przykładzie nauk przyrodniczych,
s. 45-55 [PDF]   

Maria Spychalska, O nieostrości raz jeszcze, s. 57-69 [PDF]   

Adam Pawłowski, Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka,
s. 71-80 [PDF]  

Joanna Jurewicz, Powstawanie pojęć ogólnych i abstrakcyjnych w myśleniu archaicznym
- na przykładzie rygwedyjskiego pojęcia ámhas,  s. 81-92 [PDF]

Agnieszka Sulich, Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych, s. 93-133 [PDF]  

Witold Kieraś, Schwyzertüütsch, bambara i języki bezkontekstowe, s. 135-149 [PDF]

Magdalena Derwojedowa, Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym, s. 151-166 [PDF]   

Andrzej Zaporowski, Opis zagęszczony a kryzys przedstawienia - przypadek antropologiczny,
s. 167-176 [PDF]   

Grażyna Dydel-Wróblewska, Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania
w tekstach naukowych,  s.177-184 [PDF]
Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Komunikacja poza słowami,  s. 185-216 [PDF]
Kamila Dębowska, Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne, s. 217-236 [PDF]
Anna Brożek, Semantyczno-kategorialna struktura pytań, s. 237-263 [PDF]
Marcin Śmiglecki, Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?
wybór i przekład z jęz. łac. Justyna Głowala,  s. 265-287 [PDF]
Justyna Głowala, Marcin Śmilecki i prawda jako przedmiot logiki.
Komentarz do przekładu "Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?",  s. 289-291 [PDF]
Anna Pietryga, Leibniza "lingua characteristica" i jej współczesne odpowiedniki, s. 293-305 [PDF]
Aleksandra Horecka, Pojęcie znaku ikonicznego w dziełach wybranych przedstawicieli
szkoły lwowsko-warszawskiej:  Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Witwickiego,
Stanisława Ossowskiego, Mieczysława Wallisa i Leopolda Blausteina,  s.307-352 [PDF]
Aleksandra Derra, Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem,
s. 353-373 [PDF]

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego