NAJNOWSZY TOM - Studia Semiotyczne

PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:


Spis treści

Od Redakcji,  s. 5-10 [PDF]

Olga Poller,  All the Superhero’s Names, s. 11-44 [PDF] [Abstract]

Adrian Ziółkowski, Odniesienie nazw własnych, intuicje  semantyczne i filozofia eksperymentalna, s. 45-97

Filip Kawczyński,  Dwa modele struktury sądu, s. 99-127 [PDF] [Abstract]

Natalia Karczewska, Wyrażenia ocenne – próba klasyfikacji, s. 129-153 [PDF] [Abstract]

Joanna Odrowąż-Sypniewska,  Czy istnieją niezdaniowe  akty mowy?, s. 155-183 [PDF] [Abstract]

Mateusz Łełyk, Bartosz Wcisło, Silne i słabe własności pojęcia prawdy, s. 185-206 [PDF] [Abstract]
Spis treści

Od redakcji, s. 5 [PDF]  

Ida Kurcz, Jerzy Bobryk (1949-2016), s. 7  [PDF]  

Jan Woleński, Kaarli Jaakko Juhani Hintikka (1929–2015), s. 9-19 [PDF]  

Konkurs o nagrodę im. Henryka i Danuty Hiżów, s. 21-22 [PDF]  

Paweł Grabarczyk, Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”, 
s. 23-42 [PDF]  [Abstract]

Janusz Maciaszek, Przyczynowa teoria metafory na tle filozofii Donalda Davidsona, 
s. 43-70 [PDF]  [Abstract]

Maria Matuszkiewicz, Problem treści przekonań samolokalizujących w koncepcji Roberta Stalnakera, 
s. 71-92 [PDF] [Abstract]

Adam Nowaczyk, Co czyni zdanie prawdziwym?, s. 93-102 [PDF] [Abstract]

Joanna Odrowąż-Sypniewska, To, co powiedziane. Konferencja na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie,
s. 103-115 [PDF]   

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego