VOLUME XXVII - Studia Semiotyczne

PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

VOLUMES AND PAPERS > VOLUMES
Table of Contents:

  
Jerzy Pelc, Od wydawcy: "W czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego",
 pp. 5-26  [PDF]

Marian Przełęcki, O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych, pp. 27-35 [PDF]

Jerzy Pelc, O poczuciu nierozumienia, pp. 37-43 [PDF]  

Magdalena Zawisławska, Metafora w języku naukowym – na przykładzie nauk przyrodniczych,
pp. 45-55 [PDF]   

Maria Spychalska, O nieostrości raz jeszcze, pp. 57-69 [PDF]   

Adam Pawłowski, Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka,
pp. 71-80 [PDF]  

Joanna Jurewicz, Powstawanie pojęć ogólnych i abstrakcyjnych w myśleniu archaicznym
- na przykładzie rygwedyjskiego pojęcia ámhas,  pp. 81-92 [PDF]

Agnieszka Sulich, Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych, pp. 93-133 [PDF]  

Witold Kieraś, Schwyzertüütsch, bambara i języki bezkontekstowe, pp. 135-149 [PDF]

Magdalena Derwojedowa, Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym, pp. 151-166 [PDF]   

Andrzej Zaporowski, Opis zagęszczony a kryzys przedstawienia - przypadek antropologiczny,
pp. 167-176 [PDF]   

Grażyna Dydel-Wróblewska, Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania
w tekstach naukowych,  pp.177-184 [PDF]

Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Komunikacja poza słowami,  pp. 185-216 [PDF]

Kamila Dębowska, Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne, pp. 217-236 [PDF]

Anna Brożek, Semantyczno-kategorialna struktura pytań, pp. 237-263 [PDF]

Marcin Śmiglecki, Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?
wybór i przekład z jęz. łac. Justyna Głowala,  pp. 265-287 [PDF]

Justyna Głowala, Marcin Śmilecki i prawda jako przedmiot logiki.
Komentarz do przekładu "Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?",  pp. 289-291 [PDF]

Anna Pietryga, Leibniza "lingua characteristica" i jej współczesne odpowiedniki, pp. 293-305 [PDF]

Aleksandra Horecka, Pojęcie znaku ikonicznego w dziełach wybranych przedstawicieli
szkoły lwowsko-warszawskiej:  Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Witwickiego,
Stanisława Ossowskiego, Mieczysława Wallisa i Leopolda Blausteina,  pp.307-352 [PDF]

Aleksandra Derra, Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem,
pp. 353-373 [PDF]

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego